You are using an older browser. Most features of this Web Gallery are not available.

 

نشست خبری مهندس زارعی درباره اهداف نخبه پروری

  

 

 

در این نشست خبری مهندس زارعی در جمع خبرنگاران و کارشناسان حضور یافتند و به تشریح برنامه های موسسه رشد خلاقیت نوآوران جوان در راستای نخبه پروری در سطح ملی  پرداختند که مراسم انعکاس بسیار وسیعی در رسانه ها داشت و شما میتوانید اخبار آنرا در خبرگزاریهای رسمی ایمنا و ایسنا از طریق لینکهای زیر دنبال نمایید

متن خبر در خبرگزاری ایمنا                                                              متن خبر در خبرگزاری ایسنا