استادیوم گردان بسیار جالب فوتبال -بیس بال در ژاپن همراه با تصاویر کامل

ایده های خلاقیتی - جدیدترین وسایل خلاقیتی ساخته شده

این استادیوم فوتبال - بیس بال  در ژاپن ساخته شده است. استادیوم سرپوشیده ای که وقتی در آن بیس بال بازی می شود، چمن ها در بیرون از استادیوم نور می خورند و رشد می کنند، و هنگامی که قرار است فوتبال بازی شود، زمین چمن به داخل استادیوم سرپوشیده می رود. تازه در آنجا یک چرخ هم می زند تا تماشاگران بیشتر به زمین مسلط باشند و بتوانند پشت دروازه هر دو تیم، آنها را تشویق کنند یعنی استادیوم و کل مردم باهم می چرخند تا از قسمت فوتبال به بیس بال و برعکس بروند !

http://www.n-javan.com/aks/stadiom/Sapporo-Stadium2.gif

http://www.n-javan.com/aks/stadiom/1.Sapporo-Stadium.jpg

http://www.n-javan.com/aks/stadiom/2.Sapporo-Stadium.jpg

http://www.n-javan.com/aks/stadiom/3.Sapporo-Stadium.jpg

http://www.n-javan.com/aks/stadiom/4.Sapporo-Stadium.jpg

http://www.n-javan.com/aks/stadiom/5.Sapporo-Stadium.jpg

http://www.n-javan.com/aks/stadiom/6.Sapporo-Stadium.jpg

http://www.n-javan.com/aks/stadiom/7.Sapporo-Stadium.jpg

 

http://www.n-javan.com/aks/stadiom/Sapporo-Stadium2.gif

 

آخرين بروز رساني (دوشنبه ، 8 اسفند 1390 ، 21:54)